Léčba inzulinem a diabetes mellitus 2. typu

Léčba inzulinem a diabetes mellitus 2. typu2019-07-10T10:23:09+00:00

Project Description

Léčba inzulinem a diabetes mellitus 2. typu

ISBN 978-80-904260-3-0

Jindřiška Perušičová a kolektiv

Facta Medica: Brno 2009. 250 s.

Kniha kolektivu autorů přizvaných přední českou diabetoložkou profesorkou Jindřiškou Perušičovou seznamuje odbornou veřejnost se současnými trendy v léčbě diabetu 2. typu inzulinem. Tyto teoretické závěry se opírají o závěry zahraničních studií, které jsou v knize čtenářům recenzní formou zprostředkovány. Celá problematika je dokumentována kazuistikami autorů. Kniha nabízí odpovědi alespoň na zlomek otázek, na které hledá v posledních letech odpověď světová diabetologie. Mezi takové stěžejní otázky patří: zda je léčba inzulinem indikována u diabetiků 2. typu, kdy má být eventuálně zahájena, u kterých diabetiků máme preferovat monoterapii inzulinem, nebo naopak kombinační léčbu inzulinem a perorálními antidiabetiky.