DIABEZITA. Diabetes obezita: nerozlučné dvojičky

DIABEZITA. Diabetes obezita: nerozlučné dvojičky2022-02-04T14:07:13+00:00

Project Description

DIABEZITA. Diabetes obezita: nerozlučné dvojičky

ISBN 978-80-88056-09-6.

Ľubomíra. Fábryová, Pavol Holéczy a kolektiv.

Facta Medica: Brno 2019. 336 stran.

Publikace „Diabezita. Diabetes a obezita: nerozlučné dvojičky“ je pozoruhodným dílem, které velmi dobře pokrývá komplexní problematiku obezity a diabetu. Hlavní editorka MUDr. Ľ. Fábryová, PhD., sestavila kapitoly tak, aby pokrývaly všechny důležité aspekty tohoto komplexu onemocnění. Součástí autorského kolektivu je celá řada renomovaných představitelů řady oborů nejen vnitřního lékařství, ale také chirurgie, anesteziologie, kardiologie a dalších. Publikace bude jistě zajímat všechny lékaře, kteří se s pacienty s obezitou a diabetem setkávají.