Zkušební stránka2023-03-23T10:36:52+00:00

Kdo jsme

Společnost Facta Medica, s.r.o., vznikla v roce 2008. Zaměřuje se na komunikaci, edukaci a ediční činnost zejména v oblasti medicíny a zdravotnictví. Prioritou je vysoká odborná, obsahová i formální kvalita, důraz je kladen na výběr autorů, odbornou úroveň zveřejňovaných informací, precizní redakční i grafické zpracování textů a obrazových příloh.

Naše práce

Naše časopisy

Zaměřujeme se na vydávání periodické odborné lékařské literatury včetně elektronických verzí, ale také na designovaní a koncipování nových odborných časopisů, případně redesignovaní a restart existujících neprosperujících časopisů. V současnosti působíme zejména v Česku a na Slovensku.

Forum diabetologicum

Forum diabetologicum
Zobrazit více

AtheroReview

Athero review
Zobrazit více

Clinical osteology

Clinical Osteology
Zobrazit více

Diabetes a obezita

Zobrazit více

Naše top (e)-knihy

Zaměřujeme se zvláště na vydávání publikací z oblasti medicíny a zdravotnictví, ale i kvalitní literatury z jiných oblastí. Dokladem jsou populárně-naučné publikace jako kniha Chirurgem v Africe nebo kniha Máme doma feťáka nebo bibliofilie překlad spisu Bohuslava Balbína Tuřanská Madona z roku 1658 ručně vázaný v kůži.

Připravujeme e-publikace

Jsme schopni připravit e-publikaci v nejvyšší technické a grafické kvalitě. Iterativní knihy v podobě tištěné publikace ve formátu PDF i s možnými videosekvencemi.

Všechny naše knihy

Publikování

Chcete publikovat v některém z našich časopisů?

Pokyny pro autory a formuláře pro prohlášení o původnosti Vaší práce naleznete

Zde

Jste oponentem/recenzentem publikace připravované vydavatelstvím Facta Medica?

Formulář pro posudek naleznete

Zde

Chcete vydat knihu, založit nebo oživit časopis?

Kontaktujte nás