Vzdělávání

Vzdělávání2022-02-08T08:42:26+00:00

Edukační testy a kvízy

Naše časopisy zveřejňují autodidaktické testy garantované Českou lékařskou komorou a Akreditačnou radou Slovenska pre kontinuálne medicínske vzdelávanie (Slovenská lekářska komora).

Edukační materiály pro pacienty

edukační příručky: STATINY: brát či nebrát?

plakáty do čekáren: Mám diabetes: poďme si ne neho posvietiť!