Interdisciplinárne odporúčania pre diagnostiku a liečbu diabetes mellitus, jeho komplikácií a najvýznamnejších sprievodných ochorení 2021

Interdisciplinárne odporúčania pre diagnostiku a liečbu diabetes mellitus, jeho komplikácií a najvýznamnejších sprievodných ochorení 20212022-02-04T14:09:10+00:00

Project Description

Interdisciplinárne odporúčania pre diagnostiku a liečbu diabetes mellitus, jeho komplikácií a najvýznamnejších sprievodných ochorení 2021

ISBN 978-80-88056-12-6.

Emil Martinka a kolektiv.

Facta Medica: Brno 2021. 278 s.

Interdisciplinárne štandardy diagnostiky a liečby diabetes mellitus, jeho komplikácií a najvýznamnejších sprievodných ochorení – 2021 je aktualizací stejnojmenné publikace z roku 2018. Publikace se v rámci Slovenska snaží o sjednocení diagnostických a terapeutických postupů v klinické praxi a jasně definuje, co by mělo být u pacienta zrealizováno z pohledu lékaře, ale i to, co by mělo být uznáno a hrazeno zdravotními pojišťovnami. V publikaci reflektuje i aktuální možnosti léčby dané souhrnem charakteristických vlastností příslušných léčiv a indikačními omezeními. Publikace se věnuje diagnostice, klasifikaci, léčebným postupům diabetes mellitus 1. typu, 2. typu, vedení diabetu v průběhu těhotenství, managementu mikrovaskulárních komplikací, managementu rizikových faktorů kardiovaskularních onemocnění (dyslipidemie, arteriální hypertenze, obezita) a dalším oblastem.