Klinické studie v praxi

Klinické studie v praxi2019-07-10T10:19:43+00:00

Project Description

Klinické studie v praxi

ISBN 978-80-904731-8-8

Adam Svobodník, Regina Demlová, Ladislav Pecen a kolektiv

Facta Medica: Brno 2014. 230 s.

Publikace Klinické studie v praxi přináší zájemcům z řad akademické obce základní informace o metodice provádění (designování, zpracování dat nebo farmakovigilanci) i administrativním zajištění klinických studií (v terminologii SÚKL klinických hodnocení). Kniha má plnit funkci jakéhosi „manuálu“, je proto strukturována tak, aby umožňovala čtenáři snadno najít oblast problematiky, která jej v daný okamžik zajímá nejvíce, a tak usnadňovat přípravu i uskutečňování a vyhodnocování klinických studií. Všechny klinické studie, i ty iniciované z akademického prostředí, představují mimořádně organizačně a finančně náročné projekty, jejichž realizaci je před zahájením nutné důkladně promyslet a být na ně dobře připraven, a k tomu má přispět tato publikace.