ESC Doporučené postupy. Kapesní verze

ESC Doporučené postupy. Kapesní verze2019-07-10T10:33:24+00:00

Project Description

Doporučené postupy ESC/EAS pro management dyslipidemií – kapesní verze

ISBN 978-80-904731-2-6

ESC Doporučené postupy

Facta Medica: Brno 2012. 48 s.

Kapesní verze doporučených postupů (guidelines) pro prevenci, diagnostiku a léčbu dyslipidemií představují formátově, graficky i obsahově přizpůsobenou verzi doporučení in extenso. Mají sloužit pohodlnému každodennímu užívání, čemuž je přizpůsoben, jak formát, tak zpracování údajů. Informace o managementu jsou zpracovány do bodů, schémat, grafů a tabulek, což umožňuje rychlé a snadné získání potřebných dat. Doporučení přinášejí pokyny pro odhad celkového kardiovaskulárního rizika na základě komplexního vyhodnocení rizikových faktorů. Pro hodnocení jsou užity tabulky SCORE (Systematic Coronary Risk Estimation) platné pro ČR. Publikace přináší algoritmy pro laboratorní vyšetření hladin lipidů a léčebné postupy při zvládání dyslipidemií jak nefarmakologické, tak farmakologické včetně doporučovaných tříd léků.