Vnitřní lékařství

Vnitřní lékařství2019-07-10T10:31:50+00:00

Project Description

Vnitřní lékařství

ISBN 978-80-904731-0-2

Miroslav Souček a kolektiv

Facta Medica, Grada Publishing. MUNIPress: Brno, Praha 2011. 1 960 s.

Kniha přináší stěžejní informace o povaze, původu, rozpoznávání a léčbě nemocí, a to jak z hlediska doposud ověřených postupů, tak především postupů nových, aktuálních, včetně trendů soudobé světové medicíny. Je to tedy důležitý zdroj poznatků pro studenty medicíny i pro lékaře, kteří se jejím prostřednictvím mohou na jednom místě seznámit s nejnovějšími poznatky a postupy v jednotlivých lékařských oborech.
Unikátní je tato kniha nejen svým rozsahem (1 960 stran formátu A4), ale i svou koncepcí. Pořadatelé pojali knihu v duchu celostní medicíny, v duchu léčby zdravotního problému bez ohledu na specializaci, ovšem při respektování přínosných specifik jednotlivých lékařských oborů.
Kniha je rozdělena do tří svazků a obsahuje i elektronickou verzi na DVD, které obsahuje kromě rejstříků a seznamu zkratek také barevnou obrazovou přílohu a doporučené postupy pro diagnostiku, prevenci a léčbu jednotlivých onemocnění, a je tedy pomůckou pro plnohodnotné využití knihy.
Knihu připravili k vydání prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc., přednosta II. interní kliniky FN U sv. Anny v Brně.