Příručka pro výzkumné sestry

Příručka pro výzkumné sestry2019-07-10T10:26:56+00:00

Project Description

Příručka pro výzkumné sestry

ISBN 978-80-88056-02-7

Libuše Martináková a kolektiv

Facta Medica: Brno 2015. 180 s.

Cílem této příručky je nastínit práci výzkumných sester jednak těm, kteří jsou ve výzkumných týmech krátce a chtějí mít informace vždy po ruce, ale také těm, které tato pozice zajímá a kteří by se o ní rádi dozvěděli více. Kolektiv autorů v jednotlivých kapitolách osvětluje čtenářům posloupnost výzkumných činností, jejich vzájemnou provázanost v časové ose, roli členů týmů, způsoby sběru a uchovávání dat, ale i etické stránky výzkumu. V neposlední řadě autoři seznamují čtenáře s uměním prezentovat výsledky studií.