Obezita. Příčiny, typy, prevence a léčba.

Obezita. Příčiny, typy, prevence a léčba.2019-07-10T10:33:04+00:00

Project Description

Obezita. Příčiny, typy, prevence a léčba.

ISBN 978-80-904260-5-4

Věra Adámková a kolektiv

Facta Medica: Brno 2009. 122 s

Publikace přináší komplexní pohled na obezitu z hlediska chorobného působení tohoto stavu na člověka. Z každodenní praxe velmi dobře víme, jak obtížné je přesvědčit naše pacienty o nutnosti udělat něco pro své zdraví. Znamená to změnu každodenních (mnohdy příjemných) rituálů. Přes všechny studie, výzkum a nejmodernější farmakologické a technické možnosti musí ve snaze o změnu své hmotnosti v naprosté většině případů stále začít každý u sebe. Kniha se snaží podat obraz posledních znalostí o obezitě, a to jak použitelných pro širokou veřejnost, tak pro odborníky, kteří se obezitou a životním stylem zabývají.