Národní Program Komplexní Interní Péče

Národní Program Komplexní Interní Péče2019-07-10T10:25:48+00:00

Project Description

Národní Program Komplexní Interní Péče (NPKIP). Interna jako páteřní obor zdravotního systému ČR

ISBN 978-80-904731-4-0

Richard Češka a kolektiv

Facta Medica: Brno 2013. 24 s.

Předložený program má za cíl zlepšení zdravotní péče v realitě naší země na počátku třetího tisíciletí. Touto realitou je prodlužování věku, tedy stárnutí populace, epidemie metabolických, kardiovaskulárních i dalších neinfekčních onemocnění a suboptimální ekonomická situace. Řešením zdravotní situace významně polymorbidní populace je především komplexní přístup široce orientovaného specialisty, který staví na kvalitně vybudovaném systému primární péče a využívá superspecializované (nákladné) péče v přesně specifikovaných situacích. Prvním cílem předloženého programu je, ve spolupráci především s všeobecnými praktickými lékaři i specialisty dalších oborů včas vyhledávat polymorbidní nemocné a zajistit jim komplexní péči. Velký důraz je kladen na včasnost odhalení nemocí i jejich rizikových faktorů, a tím na prevenci (a vyhledávání) komplikací a polymorbidit. Akceptování programu a jeho uvedení do klinické praxe umožní i nezbytnou kontrolu kvality poskytované péče.