Interdisciplinárne štandardy diagnostiky a liečby diabetes mellitus

Interdisciplinárne štandardy diagnostiky a liečby diabetes mellitus2019-07-10T10:26:30+00:00

Project Description

Interdisciplinárne štandardy diagnostiky a liečby diabetes mellitus, jeho komplikácií a najvýznamnejších sprievodných ochorení

ISBN 978-80-88056-05-8

Emil Martinka a kolektív

Facta Medica: Brno 2018. 154 s.

Interdisciplinárne štandardy diagnostiky a liečby diabetes mellitus, jeho komplikácií a najvýznamnejších sprievodných ochorení – publikace, která se v rámci Slovenska snaží o sjednocení diagnostických a terapeutických postupů v klinické praxi a jasně definuje, co by mělo být u pacienta zrealizováno z pohledu lékaře, ale i to, co by mělo být uznáno a hrazeno zdravotními pojišťovnami. V publikaci se odrážejí nejen nejnovější poznatky, trendy, názory a postoje, ale současně i aktuální možnosti léčby dané souhrnem charakteristických vlastností příslušných léčiv (SPC) a indikačními omezeními. Publikace se věnuje diagnostice, klasifikaci, léčebným postupům diabetes mellitus 1. typu, 2. typu, vedení diabetu v průběhu těhotenství, managementu mikrovaskulárních komplikací, managementu rizikových faktorů kardiovaskularních onemocnění (dyslipidemie, arteriální hypertenze, obezita) a dalším oblastem. Odborné kapitoly jsou doplněny přehledem aktuálních znění indikačních omezení a užitečnými tabulkami.