Epidemiológia srdcového zlyhávania na Slovensku

Epidemiológia srdcového zlyhávania na Slovensku2019-07-10T10:27:55+00:00

Project Description

Epidemiológia srdcového zlyhávania na Slovensku

ISBN 978-80-88056-04-1

Andrej Dukát a kolektiv

Facta Medica: Brno 2017. 68 s.

Chronické srdeční selhání představuje v současnosti celosvětově jeden z největších společensko-ekonomických problémů. Epidemiologická situace tohoto onemocnění v podmínkách primární sféry na Slovensku však dosud nebyla prozkoumána. Díky úsilí mnoha ambulantních lékařů, odborných sdružení a farmaceutických společností se podařilo zorganizovat rozsáhlý projekt Kardiak Slovensko. V uvedené monografii jsou získané informace zpracovány i pro poskytovatele zdravotní péče a pro potřeby kardiovaskulární prevence.