Computer applications systems and networks for medical Education

Computer applications systems and networks for medical Education2019-07-10T10:21:47+00:00

Project Description

Computer applications systems and networks for medical Education. MEFANET: Czech and Slovak Medical Faculties Network

ISBN 978-80-904731-9-5

Daniel Schwarz, Ladislav Dušek a kolektiv

Facta Medica: Brno 2014. 232 s.

Kniha reviduje aktuální stav poznání v oblasti lékařského vzdělávání, a to zejména z pohledu elektronické podpory výuky. Zabývá se dopadem e-learningové intervence na způsoby vzdělávání v lékařských a zdravotnických oborech a ukazuje různé přístupy k výuce založené na simulacích. Dále autoři knihy představují vzdělávací sít MEFANET, která sdružuje všechny lékařské fakulty v České republice a na Slovensku, a vyprávějí příběh o tom, jak MEFANET významně posunul aplikace informačních a komunikačních technologií do vzdělávání lékařů a zdravotnických profesionálů.