OPONENTSKÝ/RECENZNÍ POSUDEK | OPONENTSKÝ RECENZNÝ POSUDOK | REVIEW REPORT

OPONENTSKÝ/RECENZNÍ POSUDEK | OPONENTSKÝ RECENZNÝ POSUDOK | REVIEW REPORT2022-02-08T10:54:10+00:00

Odesláním/Potvrzením prohlašuji, že všechny údaje uvedené ve formuláři jsou správné a pravdivé.