Máme doma feťáka. Abeceda osudů

Máme doma feťáka. Abeceda osudů2019-07-10T10:24:56+00:00

Project Description

Máme doma feťáka. Abeceda osudů

ISBN 978-80-88056-01-0

Bedřich Čermák

Facta Medica: Brno 2015. 264 s

Publikace podává základní informace o problematice drogové závislosti široké veřejnosti, která se s tímto jevem může čím dál tím častěji setkat v okruhu svých blízkých. Kniha je rozdělena do 24 kapitol, 24 osudů chlapců a dívek a jejich počet odpovídá počtu písmen abecedy. Každé písmeno abecedy představuje iniciálu jména jednoho z pacientů, jehož příběh kapitolu uvozuje. Po každém „příběhu“ pak autor zařazuje výklad o typech drog, jejich působení na lidskou psychiku, o projevech, které mohou okolí signalizovat, že se rodí u jejich blízkého drogová závislost, o možnostech jednoduchého domácího testování na přítomnost drog, o možnostech léčby (i s kontaktními údaji pro Českou republiku), i o dopadech v oblasti rodinných vztahů a pozvolného posunu uživatelů do kriminální sféry.