ÁDéHáĎáci. Kteří to vlastně jsou a co s nimi?

ÁDéHáĎáci. Kteří to vlastně jsou a co s nimi?2022-04-07T13:24:31+00:00

Project Description

ÁDéHáĎáci. Kteří to vlastně jsou a co s nimi?

ISBN 978-80-88056-13-3

Radomír Šlapal

Facta Medica: Brno 2022. 58 stran

Publikaci ÁDéHáĎáci. Kteří to vlastně jsou a co s nimi? připravil brněnský dětský neurolog doc. MUDr. Radomír Šlapal, CSc., který se dětským neurovývojovým poruchám věnuje více než 35 let, z toho již 17 let ve své privátní praxi. Knížka lehce a s laskavým nadhledem na příkladech seznamuje potenciální čtenáře, především rodiče, prarodiče, pedagogy, psychology, ale vlastně všechny, kteří přicházejí s touto poruchou do styku, s diagnostikou, možnostmi léčby i prognózou poruchy pozornosti  s hyperaktivitou, která je v současnosti poměrně rozšířenou psycho-sociální poruchou. Snahou autora této nové publikace je na základě vlastních ověřených postupů a zkušeností pomoci správně pochopit a uchopit stav mysli ÁDéHáĎáka a naznačit, jak mu usnadnit cestu životem i s jeho handicapem.