Přehled vydaných neperiodických publikací

Přehled vydaných neperiodických publikací2023-02-24T07:48:14+00:00

Project Description

Adámková Věra et al. Nemocné srdce aneb nemoc není bezmoc. Brno 2010

Adámková Věra et al. Obezita. Příčiny, typy, prevence a léčba. Brno 2014

Balbín Bohuslav (překlad Zdeněk Drštka). Tuřanská Madona. Brno 2010

Čermák Bedřich. Máme doma feťáka. Abeceda osudů. Brno 2015

Češka Richard et al. Národní Program Komplexní Interní Péče (NPKIP). Interna jako páteřní obor zdravotního systému ČR. Brno 2013

Dukát Andrej et al. Epidemiológia srdcového zlyhávania na Slovensku. Brno 2017

Dukát Andrej et al. Ambulantné monitorovanie krvného tlaku v klinickej praxi. Brno 2020

Fábryová Ľubomíra et al. DIABEZITA. Diabetes obezita: nerozlučné dvojičky. Brno 2019

Kolektiv autorů. Dyslipidemie. ESC doporučené postupy. Kapesní verze. Brno 2012

Krahulec Boris et al. Klinická obezitológia. Brno 2013

Martináková Libuše et al. Příručka pro výzkumné sestry. Brno 2015

Martinka Emil et al. Interdisciplinárne štandardy diagnostiky a liečby diabetes mellitus. Brno 2018

Martinka Emil et al. Interdisciplinárne odporúčania pre diagnostiku a liečbu diabetes mellitus, jeho komplikácií a najvýznamnejších sprievodných ochorení 2021. Brno 2021

Ochmann Jiří. Chirurgem v Africe. Brno 2012

Perušičová Jindřiška et al. Léčba inzulinem a diabetes mellitus 2. typu. Brno 2009

Perušičová Jindřiška et al. Kardiabetes: kardiovaskulární choroby a diabetes mellitus. Brno 2009

Piťha Jan. Účinný boj s cholesterolem: Statiny?!. Brno 2017

Schroner Zbynek. Môžem sa opýtať, pán doktor? Najčastejšie otázky v ambulancii diabetológa. Brno 2022

Schwarz Daniel et al. Computer applications systems and networks for medical education. Brno 2014

Souček Miroslav et al. Vnitřní lékařství (ve spolupráci s Grada Publishing). Praha, Brno 2011

Susa Zdeněk. Tělo a duše ve zdraví a nemoci. Brno 2008

Svobodník Adam et al. Klinické studie v praxi. Brno 2014

Šlapal Rdomír. ÁDéHáĎáci. Kteří to vlastně jsou a co s nimi? Brno 2022

Vachek Jan. Příběh inzulinu. Cesta k normálnímu životu. Brno 2009

Veselka Josef. Ischemická choroba srdeční. Brno 2009

Veselka Josef et al. Kardiovaskulární medicína (e-kniha). Brno 2015

Vítovec Jiří. I. interní kardioangiologická klinika FN U sv. Anny v Brně 1919-2019. Brno 2019

Vrablík Michal. Otazníky kardiovaskulární prevence 2009. Brno 2009